Vrijwilligerswerk gestart, op en rondom het AZC Harderwijk

Nieuwsbericht Platform Welkom Vluchtelingen Harderwijk

Half november kwamen de eerste vluchtelingen aan op het AZC en vanaf dat moment kwam er al snel een heleboel leven op het centrum. De eerste weken vooral veel gezinnen, later ook meer alleengaanden. Het is inmiddels een hele mengelmoes geworden, ruim 400 vluchtelingen uit alle windstreken. Maar een grote groep uit Syrië en uit Eritrea die opvalt. En naar verhouding veel kinderen.

Op 13 december was er de feestelijke en “officiële” start van het vrijwilligerswerk op en rondom het AZC Harderwijk. Ook daarover heeft u waarschijnlijk al in de verschillende lokale media gelezen.

Er is een kerstfeest geweest in Sefanja, een wandeling door het bos, iedere woensdagmiddag kinderwerk op het AZC, een vrouwengespreksgroep op vrijdag ochtend enz. enz.  De komende tijd zullen er nog meer activiteiten een plek krijgen voor, en met de vluchtelingen. Op het AZC of elders in Harderwijk. Een manier om méér mens te kunnen zijn, voor en met elkaar.

Komende tijd proberen we meer invulling te geven aan taallessen op een informele manier. Veel vluchtelingen geven aan meer te willen leren van het Nederlands (en Nederlands mensen), ook al hebben ze nog geen officiële status met de daarbij behorende inburgeringscursus en het verplichte taal-onderwijs.

We zijn bezig om een loods in te richten waar fietsen gerepareerd kunnen worden, een buurthuis met een permanente ontmoetingsmogelijkheid te creëren buiten het AZC enz. enz.

Fijn om ook te weten dat de onlangs opgerichte Stichting “Welkom Vluchtelingen Harderwijk” het werk van ons platform wil gaan steunen met o.a. financiën en andere nuttige/praktische zaken.
Het platform zoals we dat van afgelopen jaar kennen, waar allerlei stichtingen en andere Harderwijkse organisaties de handen ineen hebben geslagen blijft gewoon bestaan, daar ligt de kracht van alle samenwerking! En dat geldt ook voor de diverse werkgroepen. Sommigen zijn nu al opgestart, anderen staan op het punt dat te gaan doen.

Het eerste contact is vaak wat onwennig, maar het ijs is snel gebroken. En het allermooist is om te ervaren hoe veel waardering er is voor de gesprekken en activiteiten die we samen met de bewoners van het AZC mogen hebben.

Tenslotte vragen we uw aandacht voor de volgende 2 activiteiten:

27 jan. Meet and Eat:  Ook twee (of meer) vluchtelingen aan jouw tafel?
Gezellig met een aantal vluchtelingen in kleine groepjes ontmoeten en eten.
Werkgroep Gastvrij Harderwijk organiseert deze activiteit i.s.m. Stichting Present. Op de website van st.Present http://stichtingpresent.nl/harderwijk/meet-eat/ kun je hierover veel meer lezen en daar kun je je ook aanmelden.

29 jan.  PEC-Zwolle.
We hebben als AZC-Harderwijk 30 vrijkaartjes gekregen voor vluchtelingen die de wedstrijd van PEC-Zwolle willen bijwonen op 29 januari a.s.
Gezocht: Vrijwilligers die een auto hebben en wel willen rijden. Bestuurders mogen ook mee naar binnen!
Opgave (en evt vragen) per e-mail aan Bas Naberman: BasNaberman@coa.nl

Tot zo ver deze korte nieuwsbrief. Er gaat de komende tijd een hoop gebeuren, maar we zullen niet voor elke activiteit een nieuwe nieuwsbrief sturen. Op onze facebook pagina en/of op onze website www.wvharderwijk.nl leest u de laatste nieuwtjes.

Nieuwsbericht werkgroep Gastvrij Harderwijk

Harderwijk, 6 januari 2017

Beste mensen,
De eerste activiteiten voor de bewoners van het AZC in Harderwijk gaan van start! Op woensdagavond 11 januari organiseert Werkgroep Gastvrij Harderwijk in samenwerking met Vluchtelingenwerk een informatieavond. Deze avond is voor iedereen die als gastadres of maatje betrokken wil zijn bij de bewoners van het AZC. Op deze avond ontvang je meer informatie over de activiteiten van de werkgroep en over de do’s en don’ts in het contact met bewoners van het AZC. De eerste activiteit die we organiseren is een Meet & Eat, op vrijdagavond 27 januari. Vind je het leuk om bewoners van het AZC thuis te ontvangen? Reserveer dan 27 januari in je agenda en kom op 11 januari naar de informatieavond. De informatieavond vindt plaats in het wijkontmoetingscentrum Stad, Houtkamp 33 te Harderwijk en begint om 20.00 uur. Wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je dan aan via gastvrijharderwijk@wvharderwijk.nl
Graag tot 11 januari!

Met vriendelijk groet,
Werkgroep Gastvrij Harderwijk